Alla skolor behöver ett bibliotek.
Se hur du samlar, hittar och kopplar dina inköp till läroplanen!

WeLib

Skolbiblioteket där elevens läsning är i fokus

WeLearn

Biblioteket där det moderna lärandet står i centrum

WeLearn Gymnasium

Din skola i molnet - helt anpassad till gymnasieskolan

På gång

Våra användare berättar

Prolympia Syd satsar på skolbibliotek

Vi har haft förmånen att få utbilda personal på Prolympia Syd i vår skolbibliotekstjänst WeLib. Prolympia är en grundskola där idrott och hälsa står i fokus. Nu har de gjort en satsning för att få [...]

Om oss

Axiell Education

Våra molnbaserade skolbibliotekslösningar används för att både administrera och pedagogiskt arbeta med alla skolans analoga och digitala medier. Hitta allt du köpt in till din skola på samma ställe.  

Med våra tjänster vill vi göra digitala lärresurser meningsfulla i lärande och undervisning. Vi vill lyfta fram skolbiblioteket som en pedagogisk resurs oavsett tid och plats, inspirera till läsande och ett källkritiskt förhållningssätt.

Axiell Education är ett bolag inom Axiell Group. Vi erbjuder skolbibliotekssystem och IT-tjänster som sätter kommunens och skolornas digitala lärresurser i ett pedagogiskt sammanhang.

Klicka här om du söker information om Axiells lösningar för folkbibliotek, arkiv och muséer eller digitala böcker.

Specialist public library solutions

Årets julgåva

Vår vision

0%
Ökad måluppfyllelse
0%
Ökad läslust
0%
Förenklat arbete
0%
Anpassat efter behov