Alla skolor behöver ett bibliotek.
Se hur du samlar, hittar och kopplar dina inköp till läroplanen!

Varför Skolbibliotek?

Bygg ditt eget skolbibliotek!

Utveckla undervisningen

På gång

Våra användare berättar

Ett digitalt bibliotek – ett självklart alternativ

En av våra kunder är Korrespondensgymnasiet, som är ett distansgymnasium. Skolan har riksintag, vilket betyder att eleverna kan bedriva studier hos oss oavsett om de bor i Kiruna, Malmö eller vistas utomlands. Ett krav är dock att [...]

Om oss

Axiell Education

Att utveckla skolbiblioteket och dess roll för den moderna skolan är vår inte bara vårt jobb utan något vi också brinner för. Vi tror att litteratur och tillgång till digitala verktyg och resurser öppnar nya världar och breddar individers tänkande och att skolbibliotek måste få en starkare ställning i skolan. Vi vill göra elever nyfikna och bredda deras perspektiv och ge alla lärare en möjlighet att enkelt jobba mot målen i läroplanen.

Axiell  är ett globalt företag och levererar tekniska lösningar till våra över 10 000 kunder världen över.

Klicka här om du söker information om Axiells lösningar för folkbibliotek, arkiv och muséer eller digitala böcker.

Specialist public library solutions
0%
Ökad måluppfyllelse
0%
Ökad läslust
0%
Förenklat arbete
0%
Anpassat efter behov