Vill du jobba med läsning i skolan? Var med på ett webinar så visar vi hur!

WeLib

Skolbiblioteket där elevens läsning är i fokus

WeLearn

Biblioteket där det moderna lärandet står i centrum

WeLearn Gymnasium

Din skola i molnet - helt anpassad till gymnasieskolan

På gång

Digitalisera genom skolbiblioteket

Under Bokmässan 2016 hade vi fokus på skolbibliotekets roll för skolans digitalisering. Att kunna samla, sortera och hitta material är något bibliotek alltid har jobbat med. Att använda skolans bibliotek i en bredare kontext är [...]

Utbildningar för våra kunder

Lär dig mer! För alla våra nya WeLib och WeLearn kunder kan vi nu erbjuda både bas- och fördjuppningsutbildningar. Fokus ligger på hur man kan arbeta mer integrerat med skolbiblioteket och öka måluppfyllelsen. Läs mer [...]

Vi växer så det knakar

Vi är glada att välkomna Gnesta kommun, Nordmarkens skola, Ramdala skola, Västerås grundskola och gymnasium, Hamnskolan, Prolympia Syd, Bäckaskolan, Pilevallskolan, Erlaskolan, Mikael Elias Sollentuna, Ystad Gymnasium, Vittra Brotorp och NTI Gymnasiet till oss som nya [...]

Våra användare berättar

Det digitala skolbiblioteket – en del av det moderna skolbiblioteket.

I Trelleborg är alla bibliotekarier anställda av folkbiblioteket, så även skolbibliotekarierna. Det innebär att skolbibliotekarierna inte är knutna till specifika skolor eller bemannar enskilda fysiska skolbibliotek, utan jobbar tillsammans med pedagoger i klassrum eller biblioteksrum, [...]

Prolympia Syd satsar på skolbibliotek

Vi har haft förmånen att få utbilda personal på Prolympia Syd i vår skolbibliotekstjänst WeLib. Prolympia är en grundskola där idrott och hälsa står i fokus. Nu har de gjort en satsning för att få [...]

Om oss

Axiell Education

Molnbaserade IT-lösningar som kvalitetssäkrar den digitala skolan

Med våra tjänster vill vi göra digitala lärresurser meningsfulla i lärande och undervisning. Vi vill lyfta fram skolbiblioteket som en pedagogisk resurs oavsett tid och plats, inspirera till läsande och ett källkritiskt förhållningssätt.

Axiell Education är ett bolag inom Axiell Group. Vi erbjuder skolbibliotekssystem och IT-tjänster som sätter kommunens och skolornas digitala lärresurser i ett pedagogiskt sammanhang.

Klicka här om du söker information om Axiells lösningar för bibliotek, arkiv och muséer eller digitala böcker.

Specialist public library solutions

Vår vision

0%
Ökad måluppfyllelse
0%
Ökad läslust
0%
Förenklat arbete
0%
Anpassat efter behov