Ax Ed nätverksträff i Västerås

Ax Ed nätverksträff i Västerås

Varmt välkommen på frukost med oss!

Hur ger en satsning på ett utvecklat skolbibliotek möjlighet till ökad måluppfyllelse?

Runtom i Sverige pågår digitaliseringssatsningar och inom några få år förväntas alla elever ha en egen device att använda i undervisningen. Dessa satsningar medför förändringar som lärare och rektorer måste förhålla sig till.

För den moderna läraren är skolbiblioteket en av dom viktigaste resurserna för att kunna möta elevens behov av individuellt anpassade läromedel alldeles oavsett om det är öppna digitala resurser eller fysiska läromedel.

Ett skolbibliotek ska ge stöd för skolutveckling, fungera som en samlingsplats och ge överblick över skolans lärresurser. Den moderna skolbibliotekarien har förmågan att inspirera och stötta både lärare och elever att arbeta på ett mediekritiskt sätt med relevant innehåll för undervisningen.

Med oss har vi Martina Lundström, skolutvecklare med bakgrund i Linköpings kommun, där satsningen på fokusbibliotek varit ett stöd i skolans digitalisering och för elevers lärande. Idag arbetar Martina på Axiell Education.

Vi kommer även att visa hur du kan jobba med skolbibliotek i din skola!

Anmäl dig nu

2017-07-12T12:28:49+00:00 6 februari 2017|AxEd - nätverksträffar|