Blogg 2017-09-01T11:21:05+00:00

Tobias Gard, entusiastisk skolbibliotekarie på SETT Syd

 Tobias Gard föreläste på Sett Syd 2017. Han är en entusiastisk skolbibliotekarie som arbetar på två grundskolor i Trollhättan. Titeln på hans föreläsning var ”Språkutveckling och läslust i en digital tid”. När Tobias Gard [...]

By | 6 november 2017|Categories: Intervju|0 Comments

Skolbibliotek lyfts i regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet!

Regeringen har beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. ”Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla när det gäller att stärka elevers kompetenser bland annat informationssökning och källkritik.” Strategin för skolan ska ses [...]

By | 20 oktober 2017|Categories: Nyheter, Skolans Digitalisering|0 Comments

På besök i Engelbrektsskolans skolbibliotek

Att få tiden att räcka till – en utmaning i skolbiblioteket. Engelbrektsskolan, en skola som ligger uppe vid Vallhallavägen i Stockholm liknar ett slott.  Efter en snabb Wikipedia-sökning ser jag att den ritades av [...]

By | 12 oktober 2017|Categories: Intervju, Kundberättelser WeLib|Tags: , |0 Comments

Skolbibliotek på skolan –  snarare en uppmaning än en utmaning

Under min uppväxt blev jag ständigt uppmuntrad av mina föräldrar att läsa böcker. Jag började läsa själv när jag var fem år gammal, min mamma läste för långsamt och för lite ur de sagor [...]