Nyheter

/Nyheter

Skolbibliotek för SFI-elever ger resultat

Anna Berglind har jobbat som SFI-lärare på Lernia i Uppsala i flera år och som språklärare i över 12 år. Intresset för svenska som andra språk startade när Anna jobbade på högskolan med utbytesstudenter och som person har hon alltid gillat andra kulturer och rest mycket, speciellt till Egypten. - Jag är nyfiken av [...]

2 februari 2017|Intervju, Nyheter|

Informationshantering är ett gemensamt ansvar

Det moderna lärandets bibliotek BETT är en utbildningsmässa i London för alla som intresserar sig för skolans digitalisering. Bland utställarna på själva mässan finns leverantörer, föreläsare inom olika områden samt nationer med egna montrar. Axiell Education deltog i DIU:s program som riktade sig till de skandinaviska deltagarna. I programmet fick vi ta del av [...]

30 januari 2017|Nyheter, Skolans Digitalisering|

Behövs skolbibliotek när all information finns på Internet?

Den frågan hör man allt som oftast, och frågan kring bibliotekets roll i en digitaliserad skola är ofta inte en pedagogisk fråga utan en budgetfråga. Det är inte ovanligt att skolor ersätter fackutbildade bibliotekarier med IKT-pedagoger eller lärare som får administrera skolans böcker. 2012 års undersökning av Pew Internet & American undersökte hur tonåringar [...]

11 januari 2017|Nyheter, Skolans Digitalisering|

Träffa oss på BETT 2017

Det moderna lärandets bibliotek Allt fler svenska elever har tillgång till egna digitala verktyg att använda i undervisningen. Detta medför förändringar som lärare och rektorer måste förhålla sig till. Ett sätt att stödja förändringen är att göra en medveten satsning på att utveckla skolbibliotekets roll i skolan. Ett modernt skolbibliotek ger stöd för skolutveckling, [...]

12 december 2016|Nyheter, Skolans Digitalisering|

Axiell Publisher Plattform – digitala resurser och metadata

Vi vill göra det enkelt för lärare, skolbibliotekarier och elever att hitta rätt information för just de ämnena som de vill veta mer om. Att arbeta med tekniska standarder för utbildning Det är viktigt att göra sina resurser sökbara och underlätta för användaren att både hitta och använda dem. Därför är det bra att [...]

16 november 2016|Erbjudanden, Nyheter|

Du vet väl att vi har en webbshop för ditt skolbibliotek?

Den efterlängtade kvittoskrivaren är här Till alla er som har undrat och längtat – äntligen går det att ansluta våra kvittoskrivare till både FreeLib och WeLib. För att göra det enkelt för dig att komma igång har vi satt ihop ett startpaket. Det innehåller kvittoskrivare, tillhörande sladdar och fem stycken tomrullar. Se den här Priset [...]

13 oktober 2016|Nyheter|

Digitalisera genom skolbiblioteket

Under Bokmässan 2016 hade vi fokus på skolbibliotekets roll för skolans digitalisering. Att kunna samla, sortera och hitta material är något bibliotek alltid har jobbat med. Att använda skolans bibliotek i en bredare kontext är något som allt fler har börjat att göra. I ett bibliotek kan du göra all information sökbar, det är som [...]

23 september 2016|Nyheter|

Det digitala skolbiblioteket – en del av det moderna skolbiblioteket.

I Trelleborg är alla bibliotekarier anställda av folkbiblioteket, så även skolbibliotekarierna. Det innebär att skolbibliotekarierna inte är knutna till specifika skolor eller bemannar enskilda fysiska skolbibliotek, utan jobbar tillsammans med pedagoger i klassrum eller biblioteksrum, för att hjälpa eleven att nå målen. Alla har rätt till information och kultur Annci Gånvall, som jobbar som [...]

21 september 2016|Kundberättelser WeLib, Nyheter|