Skolans Digitalisering

//Skolans Digitalisering

Informationshantering är ett gemensamt ansvar

Det moderna lärandets bibliotek BETT är en utbildningsmässa i London för alla som intresserar sig för skolans digitalisering. Bland utställarna på själva mässan finns leverantörer, föreläsare inom olika områden samt nationer med egna montrar. Axiell Education deltog i DIU:s program som riktade sig till de skandinaviska deltagarna. I programmet fick vi ta del av [...]

30 januari 2017|Nyheter, Skolans Digitalisering|

Behövs skolbibliotek när all information finns på Internet?

Den frågan hör man allt som oftast, och frågan kring bibliotekets roll i en digitaliserad skola är ofta inte en pedagogisk fråga utan en budgetfråga. Det är inte ovanligt att skolor ersätter fackutbildade bibliotekarier med IKT-pedagoger eller lärare som får administrera skolans böcker. 2012 års undersökning av Pew Internet & American undersökte hur tonåringar [...]

11 januari 2017|Nyheter, Skolans Digitalisering|

Träffa oss på BETT 2017

Det moderna lärandets bibliotek Allt fler svenska elever har tillgång till egna digitala verktyg att använda i undervisningen. Detta medför förändringar som lärare och rektorer måste förhålla sig till. Ett sätt att stödja förändringen är att göra en medveten satsning på att utveckla skolbibliotekets roll i skolan. Ett modernt skolbibliotek ger stöd för skolutveckling, [...]

12 december 2016|Nyheter, Skolans Digitalisering|

Elever i Stockholms stad kommer få WeLib

Axiell får fortsatt och utökat förtroende att leverera bibliotekssystem för hela Stockholms Stad. Satsningen innebär att all personal och alla elever i Stockholms stads kommunala skolor kommer att både få tillgång till bibliotekssystemet BOOK-IT samt den moderna, molnbaserade skolbibliotekslösningen WeLib. Förtroendet innebär att Axiell Sverige för folkbibliotek och Axiell Education för utbildning tillsammans får ett [...]

15 juni 2016|Nyheter, Skolans Digitalisering|

”Det viktiga är att resursen sätts i pedagogiskt sammanhang”

Hur kan man jobba pedagogiskt med IT i skolan genom skolans styrdokument? Den frågan ställde jag till Henning Eriksson, som är doktorand vid institutionen Tillämpad Utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet. Där forskar han i ämnet Pedagogiskt arbete med inriktning på IT och lärande. Henning har bl.a utvecklat arbetet med att digitalisera skolans styrdokument på ett sådant [...]

26 maj 2016|Intervju, Skolans Digitalisering|

Hur blir bra pedagogik digitaliserad?

Efter tre fantastiska dagar på SETT, med många bra möten och fullt pådrag i vår monter, landar jag i en reflektion: Hur blir digitalisering egentligen bra pedagogik? Kanske borde frågan faktiskt ställas omvänt. Hur blir bra pedagogik digitaliserad? Och då menar jag inte i form av läromedel utan i form av strategi och praktik för [...]

4 maj 2016|Nyheter, Skolans Digitalisering|