Skolbibliotek lyfts i regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet!

Regeringen har beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. ”Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla när det gäller att stärka elevers kompetenser bland annat informationssökning och källkritik.” Strategin för skolan ska ses som en del av en större helhet. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens [...]

2017-10-20T11:34:53+00:00 20 oktober 2017|Nyheter, Skolans Digitalisering|

Skolbibliotek på skolan –  snarare en uppmaning än en utmaning

Under min uppväxt blev jag ständigt uppmuntrad av mina föräldrar att läsa böcker. Jag började läsa själv när jag var fem år gammal, min mamma läste för långsamt och för lite ur de sagor hon läste för mig. Jag lärde mig helt enkelt att läsa för att få reda på slutet på sagorna fortare. [...]

2017-09-15T14:26:17+00:00 15 september 2017|Kundberättelser WeLib, Nyheter, Skolans Digitalisering|

Tekniska standarder för lärande

Vad är en teknisk standard? Tekniska standarder behövs för att olika tjänster och system ska kunna fungera tillsammans. Ett exempel på varför det behövs standarder är e-post. När e-posten först kom och användningen började sprida sig så var det inte alls självklart att använda standardiserade protokoll. Protokollet för e-post är det språk som e-postservrar [...]

2017-06-15T11:12:54+00:00 13 juni 2017|Nyheter, Skolans Digitalisering|

Låt biblioteket ta plats i skolan

Krönika skriven för SvD/Framtidens skola http://www.tillväxtsverige.se/utbildning/lat-biblioteket-ta-plats-i-skolan Jag vill påstå att: Internet är inte en platt skärm där du tar en titt på information. Biblioteket är inte ett hus eller ett rum i ena änden av korridoren. De är båda två en del av det digitala rum där allt fler vistas och möts. Samhället genomgår [...]

2017-06-07T13:03:56+00:00 7 juni 2017|Nyheter, Skolans Digitalisering|

Under SETT la vi fokus på källkritik och nyanlända

SETT Stockholm 2017 har passerat och vi hade tre fantastiska dagar fyllda av frågor kring skolbibliotek. Skolbibliotek har blivit högaktuellt, det märkte vi under SETT-mässan i år. Vi hade stort tryck i vår monter och många, framför allt lärare ville veta mer om hur de kunde jobba närmare skolbiblioteket. WeLib väckte stort intresse. I [...]

2017-05-15T11:42:20+00:00 15 maj 2017|Nyheter, Skolans Digitalisering|

Informationshantering är ett gemensamt ansvar

Det moderna lärandets bibliotek BETT är en utbildningsmässa i London för alla som intresserar sig för skolans digitalisering. Bland utställarna på själva mässan finns leverantörer, föreläsare inom olika områden samt nationer med egna montrar. Axiell Education deltog i DIU:s program som riktade sig till de skandinaviska deltagarna. I programmet fick vi ta del av [...]

2017-01-30T14:22:48+00:00 30 januari 2017|Nyheter, Skolans Digitalisering|

Behövs skolbibliotek när all information finns på Internet?

Den frågan hör man allt som oftast, och frågan kring bibliotekets roll i en digitaliserad skola är ofta inte en pedagogisk fråga utan en budgetfråga. Det är inte ovanligt att skolor ersätter fackutbildade bibliotekarier med IKT-pedagoger eller lärare som får administrera skolans böcker. 2012 års undersökning av Pew Internet & American undersökte hur tonåringar [...]

2017-01-12T09:05:21+00:00 11 januari 2017|Nyheter, Skolans Digitalisering|

Träffa oss på BETT 2017

Det moderna lärandets bibliotek Allt fler svenska elever har tillgång till egna digitala verktyg att använda i undervisningen. Detta medför förändringar som lärare och rektorer måste förhålla sig till. Ett sätt att stödja förändringen är att göra en medveten satsning på att utveckla skolbibliotekets roll i skolan. Ett modernt skolbibliotek ger stöd för skolutveckling, [...]

2017-01-19T14:16:18+00:00 12 december 2016|Nyheter, Skolans Digitalisering|

Elever i Stockholms stad kommer få WeLib

Axiell får fortsatt och utökat förtroende att leverera bibliotekssystem för hela Stockholms Stad. Satsningen innebär att all personal och alla elever i Stockholms stads kommunala skolor kommer att både få tillgång till bibliotekssystemet BOOK-IT samt den moderna, molnbaserade skolbibliotekslösningen WeLib. Förtroendet innebär att Axiell Sverige för folkbibliotek och Axiell Education för utbildning tillsammans får ett [...]

2016-10-20T06:11:12+00:00 15 juni 2016|Nyheter, Skolans Digitalisering|

”Det viktiga är att resursen sätts i pedagogiskt sammanhang”

Hur kan man jobba pedagogiskt med IT i skolan genom skolans styrdokument? Den frågan ställde jag till Henning Eriksson, som är doktorand vid institutionen Tillämpad Utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet. Där forskar han i ämnet Pedagogiskt arbete med inriktning på IT och lärande. Henning har bl.a utvecklat arbetet med att digitalisera skolans styrdokument på ett sådant [...]

2016-10-20T06:11:13+00:00 26 maj 2016|Intervju, Skolans Digitalisering|