Fördjupningsutbildningar 2017-06-05T13:36:13+00:00

WELIB, fördjupning

Digitalisera skolan genom skolbiblioteket

Att vara lärare i en digitaliserad skola ställer krav på lärares kompetens inom flera områden. Det handlar om informationssökning och källkritik, kommunikation, digitalt skapande och e-säkerhet. Dagens lärare behöver vara goda ledare som hanterar problemlösning i både den fysiska och digitala miljön.

På Axiell Education har vi erfarenhet av samarbete med bibliotekarier och lärare och vi har sett att de som hanterar den digitala miljön har möjlighet att nå goda resultat och få både elever och lärare att känna arbetsglädje. Nu erbjuds alla våra kunder möjlighet till utbildning. Fokus i utbildningen ligger på:

  • Att planera undervisning i ett digitalt klassrum
  • Att hantera och värdera lärresurser
  • Informationssökning och källkritik inklusive ett mediekritiskt förhållningssätt
  • Skolbibliotekets roll i den digitaliserade skolan

Utbildare från Axiell Education kommer till er skola under till exempel en studiedag. Utbildningen genomförs i samarbete med våra kunder och ger input till det kollegiala lärande på skolan. Innehållet i utbildningen anpassas utifrån era förutsättningar. I utbildningen får lärare och bibliotekarier tankar och konkreta exempel på hur utveckling av skolans arbete kan förenklas och förbättras med digitala resurser.

Vi bestämmer tillsammans hur många som kan delta och gör ett upplägg som passar er.

När: Läsåret 2016-17
Vem håller i utbildningen: Axiell Educations utbildare, legitimerad svensklärare eller fackutbildad bibliotekarie.
Hur gör vi för att ta del av utbildningen: Anmäl intresse i formuläret.
Kostnad: Reducerat pris under läsåret 2016-17. 15000 kr + resa och eventuellt boende för den som håller i utbildningen.

 

 

Anmäl dig här

 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Skolhuvudman (obligatorisk)

Skolans namn (obligatorisk)

Övrig information