Om oss 2016-10-20T06:11:12+00:00

Axiell Education

Molnbaserade IT-lösningar som kvalitetssäkrar den digitala skolan.

Med våra tjänster vill vi göra digitala lärresurser meningsfulla i lärande och undervisning. Vi vill lyfta fram skolbiblioteket som en pedagogisk resurs oavsett tid och plats, inspirera till läsande och ett källkritiskt förhållningssätt.

Axiell Education är ett bolag inom Axiell Group. Vi erbjuder skolbibliotekssystem och IT-tjänster som sätter kommunens och skolornas digitala lärresurser i ett pedagogiskt sammanhang.

För den som vill är våra tjänster sammanlänkade till ett kraftfullt och inspirerande digitalt bibliotek med tryckta böcker, e-böcker och digitala lärresurser.

För att våra tjänster ska göra nytta på riktigt och möta de behov som skolor och kommuner beskriver, vidare-utvecklar vi ständigt våra tjänster tillsammans med våra kunder. Många av oss som arbetar på Axiell Education är dessutom själva pedagoger och bibliotekarier. Här drar vi också nytta av hela Axiells kompetens inom folkbibliotek, arkiv och museer.

Läroplanen talar om att skolan förväntas förbereda för – och verka i – ett modernt samhälle med media, infrastruktur och teknik i snabb förändring. Vi vill vara med och bidra till ett samhälle där alla får komma till tals, där alla i skolan har tillgång till kvalitativa digitala resurser och verktyg så att läroplanens mål kan omsättas i verklighet.

Nyfiken på Axiell Group? Läs mer här.

Kontakta oss