Om oss 2017-10-30T14:20:37+00:00

Axiell Education

Vi kan skola och bibliotek

Att utveckla skolbiblioteket och dess roll för den moderna skolan är inte bara vårt jobb utan något vi också brinner för. Vi tror att litteratur och tillgång till digitala verktyg och resurser öppnar nya världar och breddar individers tänkande och att skolbibliotek måste få en starkare ställning i skolan. Vi vill göra elever nyfikna och bredda deras perspektiv och ge alla lärare en möjlighet att enkelt jobba mot målen i läroplanen.

Med våra tjänster vill vi göra digitala lärresurser meningsfulla i lärande och undervisning. Vi vill lyfta fram skolbiblioteket som en pedagogisk resurs oavsett tid och plats, inspirera till läsande och ett källkritiskt förhållningssätt.

För den som vill är våra tjänster sammanlänkade till ett kraftfullt och inspirerande digitalt bibliotek med tryckta böcker, e-böcker och digitala lärresurser.

För att våra tjänster ska göra nytta på riktigt och möta de behov som skolor och kommuner beskriver, vidare-utvecklar vi ständigt våra tjänster tillsammans med våra kunder. Många av oss som arbetar på Axiell Education är dessutom själva pedagoger och bibliotekarier. Här drar vi också nytta av hela Axiells kompetens inom folkbibliotek, arkiv och museer.

Läroplanen talar om att skolan förväntas förbereda för – och verka i – ett modernt samhälle med media, infrastruktur och teknik i snabb förändring. Vi vill vara med och bidra till ett samhälle där alla får komma till tals, där alla i skolan har tillgång till kvalitativa digitala resurser och verktyg så att läroplanens mål kan omsättas i verklighet.

Axiell Education är ett bolag inom Axiell Group. Vi erbjuder skolbibliotekssystem och IT-tjänster som sätter kommunens och skolornas digitala lärresurser i ett pedagogiskt sammanhang. Axiell  är ett globalt företag och levererar tekniska lösningar till våra över 10 000 kunder världen över.

Klicka här om du söker information om Axiells lösningar för folkbibliotekarkiv och muséer eller digitala böcker.

Nyfiken på Axiell Group? Läs mer här.

Kontakta oss