Axiell Group 2016-10-20T06:11:12+00:00

Om Axiell Group

Axiell Group AB är en ledande leverantör av IT-lösningar för arkiv och museer, och den tredje största leverantören av IT-lösningar för bibliotek.

Vi är ett teknikföretag, men det vi företar oss är inte bara teknik.

Våra kunder förser samhället med tjänster som formar demokrati, kultur, läskunnighet och utbildning. Syftet med vår verksamhet att leda digitaliseringen av dessa tjänster, vilket gör dem mer tillgängliga och attraktiva för användarna. Vi bygger teknik som främjar upplysning, jämställdhet, rätten till utbildning, bevarande av vårt kulturarv, samt informationsutbyte.

Vi är nära våra kunder på många sätt. Vi delar en tro på service till våra samhällen och ett engagemang för de demokratiska principerna. Vårt motto är Nära till kunden, och det ligger till grund för allt vi gör.

Axiells resa från lokal utvecklare till global marknadsledare började i Sverige med utveckling av bibliotekssystemet BIBS. I slutet av 1980-talet var BIBS det självklara valet för de svenska folkbiblioteken, och Axiell ledde utvecklingen av grafiska applikationer i bibliotekssystem, kartor och självbetjäningsprogram. Under de kommande två decennierna har Axiell dykt upp som den största aktören på den skandinaviska bibliotekssektorn med en växande närvaro i Storbritannien.

De följande åren förde med sig diversifiering till närliggande områden, och i dagsläget har bolaget fyra armar: Axiell Public Library, Axiell Education, Axiell Archives, Libraries and Museums (ALM) och Axiell Media. Sedan 2015 har Axiell mer än 290 anställda i Abu Dhabi, Australien, Kanada, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Qatar, Sverige, Storbritannien och USA, och våra system är i bruk i mer än 3000 institutioner i 36 länder.

Upptäck mer om Axiell Group på den egna hemsidan

Kontakta oss för mer information

Help us find ways to improve our websites

We are conducting a survey with our website visitors to find ways to improve our websites, and we would greatly appreciate your feedback.

Take the survey now

(opens in a new window)

Or

You can enter your e-mail and get the survey sent to you and fill in at a later time: