FreeLib 2017-10-25T10:21:13+00:00

FreeLib

Axiells bibliotekssystem FreeLib är en administrativ bibliotekslösning, med katalogposter för böcker och andra media och ett innehåll som ständigt uppdateras.

Med FreeLib finns möjlighet att samarbeta med kommunbiblioteket eller att välja en egen lösning:

  • Integrerat med kommunbiblioteket. Skolan får tillgång till kommunbibliotekets titlar och kan enkelt registrera egna exemplar av dessa.
  • Fristående skolbibliotek. Vi på Axiell ansvarar för hela driften av systemet, och skolan har direktkontakt med bokleverantörer.

Det enda skolan behöver är datorer med internetuppkoppling, en handscanner och streckkodsetiketter. Scanner kan beställas separat av Axiell Direkt. Vi erbjuder självklart också skräddarsydda utbildningar för alla som vill lära sig mer om hur FreeLib fungerar och hur man bäst arbetar med det.

FreeLib för elever

Genom att göra skolbibliotekskatalogen webbaserad och sökbar, kan elever enklare planera sin läsning och skolarbete – även när det fysiska biblioteket inte är öppet. FreeLib erbjuder möjligheter att reservera böcker via FreeLib elev, Book-IT PUB eller SkolArena. På plats i biblioteket kan eleven enkelt låna och återlämna böcker med hjälp av en dator och en streckkodsläsare. Flera kommuner ger även elever tillgång till en samsökning i folkbibliotekets katalog vilket stimulerar elever att upptäcka folkbibliotekens resurser.

Axiell mobile
Spark Mobile Library Management

FreeLib för pedagoger och bibliotekarier

FreeLib är ett administrativ bibliotekssystem. Med katalogposter som är sökbara via webben kan lärare enkelt använda litteratur som en resurs vid lektionsplanering och genomförande. FreeLib gör det också möjligt att söka i andra skolors bibliotek, vilket ökar utbudet och minskar risken för onödiga dubbelinköp. Statistiken som FreeLib erbjuder gör det vidare enkelt att hålla skolbiblioteket ständigt uppdaterat. Systemet har stöd för cirkulation av böcker och ger en tydlig översikt över utlånade böcker. Axiell tar ansvar för drift, ger utbildning, stöd vid införande och teknisk support.

SparaSpara