Orka Läsa 2016-10-20T06:11:11+00:00

#OrkaLäsa – Läs med dina barn eller lyssna på ljudböcker!

Det bästa av allt! Det räcker med 30 min om dagen.

På Axiell vill vi aktivt stödja projekt som främjar läsning och kunskapsinhämtning. I maj engagerade vi oss i konferensen readme vilken hade till syfte att just lyfta och belysa problemet med den nedåtgående trenden för ungas läsförståelse.

Nu fortsätter vi med #orkaläsa – en läsutmaning för alla föräldrar, mor- och farföräldrar och vuxna. Utmaningen består i att läsa med ett barn trettio minuter om dagen och sen dela med sig av boktips, tankar och funderingar kring böckerna och läsningen på Instagram @orkalasa eller på Facebooksidan Orka Läsa. Använd gärna #orkaläsa så sprids dina bilder och tips lättare vidare.

Att läsa för barn och att vara en läsande förebild uppmuntrar nämligen både barns läskunnighet och läsförståelse.

Läs med dina barn eller lyssna på ljudböcker!

Har era barn ett digitalt skolbibliotek, som WeLib kan man ta med sig bilblioteket hem över sommaren.

Det pedagogiska och digitala skolbiblioteket i molnet

Tillsammans med forskare skolbibliotekarier, skolledare och pedagoger rektorer har vi på Axiell Education utvecklat ett nytt sätt att arbeta digitalt med böcker och läsning. Med WeLib vill vi stimulera elevens läsutveckling och ge pedagoger verktyg för att arbeta läsfrämjande i olika ämnen.

Har er skola inte welib?

Så här gör ni för att få det!

Fokus på skolbibliotek ger bättre resultat

Vi har satt samman några tips som vi av erfarenhet märkt ger bättre läsförståelse i skolan.

Arbetar du i skolan vill vi gärna hjälpa er. Klicka på länken nedan för att ta del av våra tips, och läs vad andra gjort för att lyckas och läs mer om Welib.

Ta mig vidare
eHUB on tablet

Varför är det bra att läsa?

Att läsa högt för sina barn främjar deras läsutveckling, det vet vi. Att läsa för nöjes skull är en viktig del av läsningen, och utvecklar intresset för både läsning och språk.

Visste du att högläsning hjälper barns läsutveckling?

Barn lär sig genom att ta efter oss vuxna.

Föräldrar, lärare eller andra vuxna är viktiga förebilder för barns läsning och läsutveckling. Forskning visar att barn i åldern 10-19 år tar efter sina föräldrars läsvanor.

Ser man sina föräldrar läsa böcker gör man det i större grad själv.

Men även kompisar är förebilder, speciellt bland pojkar, så uppmuntra inte bara era egna barn utan även andras till läsning.

Pappor är extra viktiga förebilder för pojkars läsutveckling. Flera studier sätter fokus på pojkars läsning och visar att pojkar i högre grad inte uppfattar läsning som coolt och saknar manliga läsande förebilder.

Det är därför som många läsfrämjande insatser fokuserar just på att lyfta män som läser. Ett bra initiativ här är Män som läser,där Magnus och Mattias läser och rece nserar böcker. (http://mänsomläser.se)

Läs mer: Kulturrådets rapport kring läsning

Spar utrymme i väskan i sommar, besök ett bibliotek!

De allra flesta folkbibliotek har tillgång till både e-böcker och ljudböcker. Fråga gärna hur du gör eller sök informationen på deras hemsidor.

I de allra flesta fall gör man så här för att låna e-böcker och ljudböcker från ett folkbibliotek.

Ladda ner en e-bok

Installera ett program som kan läsa e-böcker PC/Mac: Adobe Digital Editions iPad/iPhone: Bluefire Reader Android: Aldiko Registrera ett Adobe-ID och lägg in det i ditt läsprogram

Låna boken på biblioteket

Ladda ner boken till läsprogrammet genom att klicka på ”Ladda ner”.

Läs!

Laddar du ner en ljudbok

För PC/Mac och iPad/iPhone behövs ingen extra programvara för att lyssna på ljudböcker. Om du har en Androidapparat – installera appen Elib Ljudbokspelare.

Låna boken

Klicka på ”Lyssna”

Lyssna!

För att fortsätta lyssna på boken efter uppehåll, logga in på bibliotekets sida på nytt och öppna boken på nytt. Den minns var du slutade lyssna.

Help us find ways to improve our websites

We are conducting a survey with our website visitors to find ways to improve our websites, and we would greatly appreciate your feedback.

Take the survey now

(opens in a new window)

Or

You can enter your e-mail and get the survey sent to you and fill in at a later time: