Grundutbildningar 2017-11-20T20:08:34+00:00

Grundutbildningar i WeLib

Lär dig WeLib

För dig som ska arbeta pedagogiskt och administrativt med böcker och andra resurser erbjuder vi en grundkurs i det pedagogiska skolbiblioteket WeLib. 

I denna utbildning går vi igenom det pedagogiska bibliotekssystemet WeLib. Utöver funktioner i tjänsten så diskuterar vi hur WeLib blir ett verktyg i vardagen för lärare och elever. Vi går igenom hur recensioner, publiceringar och samlingar med koppling till läroplanen kan användas i undervisningen. Med utgångspunkt i aktuell forskning om skolbibliotek och skolans styrdokument får deltagarna kompetens som bidrar till elevers lärande.

Du behöver inte ha några förkunskaper men det är bra om du känner dig trygg med att hantera de vanliga kontorsprogramvarorna på en PC eller MAC.

Denna utbildning riktar sig till dig som ansvarar för WeLib på en skola. Kursen som är en dag (6 timmar), erbjuds huvudsakligen i Stockholm och Göteborg, men om ni är intresserade av en utbildning i Umeå eller Lund så kan ni höra av er till oss. Vid anmälan av minst åtta deltagare kan vi även komma till era lokaler och hålla en utbildning, hör då av er till oss på info@axielleducation.com.

Priset är: 3 900 kr för heldagsutbildningen och 2600 kr för 1/2-dagsutbildningen. Lunch och fika ingår.

För mer info om utbildningsdatum och anmälan, se länkarna till höger.

Utbildning för hela skolan

För skolor som ska arbeta pedagogiskt och administrativt med böcker och andra resurser erbjuder vi en grundkurs i det pedagogiska skolbiblioteket WeLib. 

Denna utbildning erbjuds på plats på en skola och pågår under en 1/2-dag. Vi går igenom hur WeLib kan användas som ett lärande bibliotek som hela skolan har nytta av. Det handlar om att söka, samla, dela och publicera skolans resurser och koppla bibliotekets resurser till styrdokumenten. Under denna ½-dag får lärare och ansvariga för biblioteket inspiration och idéer på hur alla på skolan får användning för sitt bibliotek. Utbildningen kan riktas till alla på skolan, eller enbart till dem som arbetar i skolbiblioteket. Axiell Education anpassar utbildningen enligt skolans önskemål.

Kostnad 7900 kr exklusive moms.
(Eventuell övernattning och reskostnad för den som håller i utbildningen tillkommer).

Intresseanmälan görs i anmälningslänken till höger.

I utbildningarna utgår från forskning om skolbliotek och beprövad erfarenhet. Våra utbildare är legitimerade lärare och fackutbildade bibliotekarier som varvar diskussioner med praktiska övningar. Deltagare på våra utbildningar har i utvärderingar gett oss höga betyg. De allra flesta tycker att tempot är lagom, de lär sig sådant de har nytta av och de skulle rekommendera utbildningarna till fler.

Bra med noggranna genomgångar och alla nyttiga tips till oss som faktiskt ska administrera plattformen sedan.

Väldigt bra innehåll, tydligt och konkret. Väldigt bra att man fick gå igenom det var för sig för att testa sig fram. Stort utrymme för frågor.

On-line-utbildning

Vi erbjuder distansutbildning till skolor som vill få en överblick över funktionerna i WeLib. Denna utbildning görs via länk och pågår i 60-90 minuter. On-line-utbildning är ett erbjudande till skolbibliotekets personal eller till hela skolan.

Kostnad 2900 kr.

Intresseanmälan via anmälningslänkarna på denna sida

Grundutbildning WeLib 2018

Utbildningar 2018