Våra tjänster 2016-10-20T06:11:12+00:00

Axiell Education

Molnbaserade IT-lösningar som kvalitetssäkrar den digitala skolan.

Med våra tjänster vill vi göra digitala lärresurser meningsfulla i lärande och undervisning. Vi vill lyfta fram skolbiblioteket som en pedagogisk resurs oavsett tid och plats, och inspirera till läsande och ett källkritiskt förhållningssätt.

WeLib

WeLib är det pedagogiska skolbiblioteket med eleven i centrum.

Med WeLib vill vi stimulera elevens läskompetens och ge pedagoger verktyg för att arbeta läsfrämjande i olika ämnen. I WeLib kopplar du enkelt litteratur till mål i läroplanen och kan på så sätt dela med dig av dina lektioner till både elever och kollegor. Vi vill att det ska vara enkelt och roligt att lära och läsa – både för lärare, elever och skolbibliotekarier – därför har vi tagit fram WeLib.

Läs mer här.

WeLearn

WeLearn lärarens egen verktygslåda, samlingsplatsen för skolans alla digitala resurser, både öppna och köpta lärresurser, till exempel litteratur, appar, filmer och databaser. WeLearn hjälper pedagogen att hitta och använda alla skolans tillgängliga resurser och koppla dessa mot mål och kunskapskriterier i styrdokumenten.

Läs gärna mer om WeLearn här.

WeLearn Gymnasium

I WeLearn Gymnasium får du tillgång till allt som erbjuds i WeLearn, och tjänsten är dessutom helt anpassad till hur ni arbetar i gymnasieskolan.

Med WeLearn Gymnasium håller ni enkelt koll på skolans gymnasiearbeten. Nu kan ni på ett och samma ställe publicera, organisera och söka bland gymnasiearbetena på ett enkelt och effektivt sätt.

Här kan du läsa mer om WeLearn Gymnasium.

Kontakta oss för mer information

Help us find ways to improve our websites

We are conducting a survey with our website visitors to find ways to improve our websites, and we would greatly appreciate your feedback.

Take the survey now

(opens in a new window)

Or

You can enter your e-mail and get the survey sent to you and fill in at a later time: