WeLearn – biblioteket för det moderna lärandet

WeLearn är mer än en digital samlingsplats – WeLearn är ett bibliotek där det moderna lärandet står i centrum.

En snabb ingång till skolans digitala och analoga lärresurser. Som lärare kan du skapa samlingar med allt de kursmaterial du vill ha, och sedan koppla dessa samlingar mot mål och kunskapskriterier i styrdokumenten. Det gör det enkelt för både dig som lärare och dina elever att följa målen i läroplanen. 

I WeLearn kan du administrera alla dina analoga och digitala resurser och verktyg. Du har ständig tillgång till alla dina inköp, kan söka och hitta bland allt skolan eller kommunen har köpt in. Du kan ladda upp och publicera eget material, få statistik på användning och få koll på var dina böcker finns.

Allt du vill använda i din undervisning går att koppla  till ämnesspecifika mål i kursplaner, detta ger både dig som lärare och dina elever en tydlig struktur och djupare förståelse för uppgifter.

Du har alltid tillgång till dina resurser och du kan jobba integrerat med de verktyg du redan använder, så som t.ex. Google Apps eller Office 365.

Kontakta oss

Få mer tid över till att vara lärare

WeLearn är lärarens egen verktygslåda, där du kan skapa samlingar av allt du vill använda i din undervisning, dela dessa med dina elever eller kollegor. Du kan enkelt börja jobba med digitala verktyg eller spara bra appar, youtube-filmer eller podcasts du vill lyfta in i ett ämne eller kurs.

WeLearn gör det enkelt att bli mer digital.

Som lärare kan du utveckla undervisningen och att följa elevernas utveckling. Dessutom finns inbyggda metodstöd för att jobba med t.ex. läsutveckling, flippat klassrum och självpublicering.

WeLearn
Kontakta oss
Library Management System

Öka måluppfyllelsen

Genom att du i WeLearn kan se hur olika resurser används, kan du kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.

Läraren kan skapa och följa upp uppgifter. WeLearn kan integreras med tjänster för formativ bedömning och är ett verktyg för att arbeta med bl.a. learning analytics.

  • Få en tydlig bild över redan befintliga och inköpta resurser.
  • Få tillgång till unikt material, genom vårt fria basutbud av öppna lärresurser, så som litteratur, film m.m.
  • En tjänst som ständigt uppdateras och skapar struktur i skolans arbete med digitalt innehåll och digitala tjänster.
  • Få statistik kring användning.

Koppling mot kursplaner

Som lärare kan du själv kvalitetssäkra skolans resurser och utveckla verksamheten, eftersom allt du använder kan kopplas mot centrala innehåll i kursplaner.

  • Strukturera och synliggör både tryckta och digitala material och e-tjänster.
  • Få ett basutbud av öppna och kvalitetssäkrade lärresurser, så som Litteraturbanken, UR:s öppna utbud m.m.
  • Dela utvalda pedagogiska resurser med elever och lärare.
  • Inbyggda verktyg och metodstöd för t.ex. multimodal läsning, flippat klassrum, källkritik, genre-blogg och mycket mer.
  • Publicera eget material så som e-böcker, specialarbeten och artiklar.
  • Få tillgång till ett digitalt och pedagogiskt skolbibliotek – WeLib.
Library Management System
Kontakta oss
Kontakta oss
Library Management System

Intresserad?

Lär dig mer om våra tjänster var du än är – anmäl dig till ett webinar redan idag!

Eller kontakta oss genom att klicka på knappen här nedan. Vi hörs!

Kontakta oss