WeLib – det moderna lärandets bibliotek 2017-04-11T15:57:44+00:00

WeLib – skolbiblioteket du bygger utifrån dina behov

Du har alltid tillgång till dina resurser och du kan jobba integrerat med de verktyg du redan använder, så som t.ex. Google Apps eller Office 365. Vi finns såklart med i Skolfederation för att förenkla inloggningen.

Samlingar – sätt böcker och digitala verktyg I ett pedagogiskt sammanhang

Som lärare och bibliotekarie kan du koppla alla böcker till ämnesspecifika mål i kursplaner, detta ger både dig som lärare och dina elever en tydlig struktur och djupare förståelse för uppgifter.

MeLib – min egen bokhylla 

I WeLib har alla sin egen personliga bokylla, sitt MeLib. E-böcker och ljudböcker kan läsas strömmande till datorn, mobilen eller plattan, där eleven även kan betygsätta, recensera och dela sina favoritböcker.

Kontakta oss

Addera innehåll

Genom våra samarbeten med olika innehållsleverentörer, finns ett antal digitala verktyg tillgängligt för dig so vill bredda innehållet i ditt skolbibliotek.

Du bygger ditt skolbibliotek som du vill:

Du kan bl.a koppla på ElibU,  UR Acsess, Spelfilm Plus, Britannica Online och internationella bibliotekskataloger.

Skolbibliotekarien kan, förutom att hantera fysiskt och digitalt material, även lägga till e-böcker från exempelvis ElibU, skapa teman i biblioteket och ge konkreta lästips till skolans elever och lärare.

Självklart kan du lägga till de digitala verktyg du redan köpt in till skolan också.

Kontakta oss
Library Management System

Öka måluppfyllelsen

Genom att du i WeLib kan se hur olika resurser används, kan du kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.

Läraren kan skapa och följa upp uppgifter. WeLib kan integreras med tjänster för formativ bedömning och är ett verktyg för att arbeta med bl.a. learning analytics.

  • Få en tydlig bild över redan befintliga och inköpta resurser.
  • Få tillgång till unikt material, genom vårt fria basutbud av öppna lärresurser, så som litteratur, film m.m.
  • En tjänst som ständigt uppdateras och skapar struktur i skolans arbete med digitalt innehåll och digitala tjänster.
  • Få statistik kring användning.

Kontakta oss

Koppling mot kursplaner

Som lärare kan du själv kvalitetssäkra skolans resurser och utveckla verksamheten, eftersom allt du använder kan kopplas mot centrala innehåll i kursplaner.

  • Strukturera och synliggör både tryckta och digitala material och e-tjänster.
  • Få ett basutbud av öppna och kvalitetssäkrade lärresurser, så som Litteraturbanken, UR:s öppna utbud m.m.
  • Dela utvalda pedagogiska resurser med elever och lärare.
  • Inbyggda verktyg och metodstöd för t.ex. multimodal läsning, flippat klassrum, källkritik, genre-blogg och mycket mer.
  • Publicera eget material så som e-böcker, specialarbeten och artiklar.
  • Få tillgång till ett digitalt och pedagogiskt skolbibliotek – WeLib.
Library Management System
Library Management System

Intresserad?

Lär dig mer om våra tjänster var du än är – anmäl dig till ett webinar redan idag!

Eller kontakta oss genom att klicka på knappen här nedan. Vi hörs!

Kontakta oss