WeLib – det moderna lärandets bibliotek 2017-07-12T13:47:22+00:00

WeLib – skolbiblioteket för det moderna lärandet

WeLib är en medieneutral samlingsplats för skolbibliotekets resurser och allt pedagogiskt material som finns lokalt på skolan. WeLib kan kortfattat beskrivas som ett socialt, tillgängligt skolbibliotek med fokus på lärande. Tjänsten har stort fokus på att hantera digitala resurser eftersom utbyggnaden av digitala verktyg är mycket stor inom den nordiska skolmarknaden.

Du har alltid tillgång till dina resurser och du kan jobba integrerat med de verktyg du redan använder, så som t.ex. Google Apps eller Office 365. Vi finns såklart med i Skolfederation för att förenkla inloggningen.

Upptäck – Discover

Tjänsten gör digitala och fysiska lärresurser från olika källor sökbara i en gemensam söktjänst. Den främsta uppgift som tjänsten har är att ge en bra sökfunktionalitet och för detta utnyttjas metadata för de källor och resurser som ska genomsökas. Sökningen filtreras utifrån en pedagogisk utgångspunkt med årskurs, skolämne, nyckelord, ämnesområde, resurstyp och liknande klassificering som bas. I tjänsten klassificeras lärresurserna utifrån ett pedagogiskt perspektiv och språk. Kopplingen till läroplanen (laeringsplanen) sker med hjälp av länkad data. Genom inloggning kan tjänsten presentera relevanta resurser baserat på roll, grupptillhörighet och de intressen som användarna skrivit in i sin personliga profil – MeLib.

Som lärare och bibliotekarie kan du koppla alla böcker till ämnesspecifika mål i kursplaner, detta ger både dig som lärare och dina elever en tydlig struktur och djupare förståelse för uppgifter.

MeLib – din personliga bokhylla 

I Melib hittar användarna alla pågående aktiviteter och de resurser som användaren nyttjar eller valt att spara. Melib erbjuder en anpassningsbar profilsida som användaren kan anpassa med t.ex. sin profilbild, intressen och kontaktinformation. Vissa delar av profilen kan hämtas in via det skoladministrativa systemet och låsas. I Melib kan användaren även samla personliga egna digitala resurser som kan märkas upp och delas via verktyget Samlingar.

I WeLib har alla sin egen personliga bokylla, sitt MeLib. E-böcker och ljudböcker kan läsas strömmande till datorn, mobilen eller plattan, där eleven även kan betygsätta, recensera och dela sina favoritböcker.

Läs mer om hur du jobbar i WeLib

Addera innehåll

Anpassade verktyg för varje roll i tjänsten. Varje roll i tjänsten har en uppsättning verktyg som stödjer den pedagogiska processen på olika sätt. Exempel på verktyg utifrån roll finns beskrivna utifrån varjeGenom våra samarbeten med olika innehållsleverentörer, finns ett antal digitala verktyg tillgängligt för dig som vill bredda innehållet i ditt skolbibliotek.

Skolbibliotekarien kan, förutom att hantera fysiskt och digitalt material, även lägga till e-böcker från exempelvis ElibU, skapa teman i biblioteket och ge konkreta lästips till skolans elever och lärare.

Självklart kan du lägga till de digitala verktyg du redan köpt in till skolan också.

Kontakta oss
Library Management System

Öka måluppfyllelsen

Genom att du i WeLib kan se hur olika resurser används, kan du kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.

Läraren kan skapa och följa upp uppgifter. WeLib kan integreras med tjänster för formativ bedömning och är ett verktyg för att arbeta med bl.a. learning analytics.

  • Få en tydlig bild över redan befintliga och inköpta resurser.
  • Få tillgång till unikt material, genom vårt fria basutbud av öppna lärresurser, så som litteratur, film m.m.
  • En tjänst som ständigt uppdateras och skapar struktur i skolans arbete med digitalt innehåll och digitala tjänster.
  • Få statistik kring användning.

Kontakta oss

Koppling mot kursplaner

Som lärare kan du själv kvalitetssäkra skolans resurser och utveckla verksamheten, eftersom allt du använder kan kopplas mot centrala innehåll i kursplaner.

  • Strukturera och synliggör både tryckta och digitala material och e-tjänster.
  • Få ett basutbud av öppna och kvalitetssäkrade lärresurser, så som Litteraturbanken, UR:s öppna utbud m.m.
  • Dela utvalda pedagogiska resurser med elever och lärare.
  • Inbyggda verktyg och metodstöd för t.ex. multimodal läsning, flippat klassrum, källkritik, genre-blogg och mycket mer.
  • Publicera eget material så som e-böcker, specialarbeten och artiklar.
  • Få tillgång till ett digitalt och pedagogiskt skolbibliotek – WeLib.
Library Management System
Library Management System

Intresserad?

Här kan du ladda ner en broschyr om WeLib

Lär dig mer om våra tjänster var du än är – anmäl dig till ett webinar redan idag!

Eller kontakta oss genom att klicka på knappen här nedan. Vi hörs!

Kontakta oss