WeLib Utveckla 2017-10-25T10:45:41+00:00

Hur arbetar jag som bibliotekarie, lärare eller elev i WeLib? 

Lärare

Samlingar (Collections)

WeLib innehåller ett verktyg där samtliga roller kan skapa samlingar med framsökt media i WeLib. Rollerna pedagog kan komplettera och göra samlingarna synliga och sökbara för alla roller. Om media saknas i WeLib så kan Läraren hämta in lärresurer från webben till en samling. Genom att lägga till information utifrån läroplanen ökar sökbarheten. Samlingarna kan därefter delas med kollegor eller elever. (Rollen bibliotekarie kan även redigera och ta bort andra rollers samlingar.)

Flipped classroom

Det flippade klassrummet (eng. the flipped classroom) är en form av ”blended learning” med stark tonvikt på att använda sig av digitala verktyg. Modellen innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet, I WeLib kan läraren skapa introduktioner och koppla dessa till en Collection. Det innebär att resurserna och lärarens handledning blir tillgängliga i samma kontext.

Tools for Literacy

WeLib har flera verktyg som är skapade för att stimulera läsfrämjande och källkritik. Ett av verktygen bygger på att läraren kan välja 2 källor som eleven ska jämföra med hjälp av värdeord i ett VENN-diagram.

Bibliotekarie

WeLib kan visa dynamiskt innehåll, anpassat efter användarnas grupptillhörighet. Bibliotekarien kan anpassa vilken typ av dynamiskt innehåll som ska visas för olika grupperingar på

”Discoverysidan”. Denna funktion bygger på avancerade dynamiska listor baserade på valfria sökfrågor. Här finns även möjlighet att lägga in fasta texter, artiklar och bilder utifrån skolans grafiska profil. Med hjälp av widgets eller tjänstens öppna API:er kan dynamiska listor även visas i andra webbtjänster som t.ex. Lärplattformar eller sociala medier.

Cirkulation

Bibliotekarien kan administrera all cirkulation direkt via webben som ett alternativ till att arbeta direkt i Quria.

WeLIb har även stöd för att låta bibliotekarier dela ut rättigheter till grupper att kunna låna/reservera media direkt via webben. Om det finns behov av att eleverna själva ska kunna återlämna fysisk media så finns en kioskfunktion som bibliotekarien kan aktivera.

Katalogisera

Om skolan vill katalogisera direkt i WeLib så kan detta göras via bibliotekarierollen. Fysisk- eller digital media som katalogiseras kan även märkas upp utifrån läroplanen.

Kommunicera

WeLib har en chatfunktion där biblioteket kan kommunicera med användarna. Tanken är att en bibliotekarie ska kunna vara tillgänglig vid behov när elever eller annan personal inte är på plats i biblioteket.

Skaffa

I WeLib finns möjligheten att lägga till/ beställa nya resurser. Det kan vara resurser som köps in via de förlag som ansluts eller öppna digitala resurser (LRE).

Källor

I WeLib finns ett stort antal källor som kan indexeras tillsammans med övriga resurser och nyttjas via samsökning. WeLib har stöd för film-ljud och e-resurser i strömmande format.

Elev

Publish

I tjänsten kan elever och pedagoger ladda upp egna dokument och enkelt beskriva dessa utifrån den gemensamma metadatamodellen. Därefter kan dokumenten publiceras i t.ex. PDF eller E-pub-format. Syftet kan vara att låta elever skapa egna e-böcker som sedan kan läsas och kommenteras av andra inloggade användare. Vilka lokalt publicerade e-böcker och information som ska synas i den publika delen anpassas utifrån organisationens krav på sekretess. Rollerna bibliotekarie och lärare godkänner publicering innan dessa blir sökbara i WeLib.

Recensera

Eleven kan ges möjlighet att recensera resurser i WeLib. Funktionen skapar en tråd av recensioner som användarna kan välja att bevaka genom att prenumerera på nya recensioner. Verktyget har en redaktionell funktion där lärare eller bibliotekarie ges möjlighet att godkänna recensionen innan publicering.

Cirkulera fysiska böcker

WeLib har stöd för att låta eleverna hantera utlån och återlämning av fysiska böcker. Utlån och reservation kan göras direkt via elevernas konton. Återlämning i biblioteket sker via dator som är aktiverad med återlämningsfunktionen.

Vårdnadshavare

Discoverdelen i WeLib är helt öppen. Föräldrar kan söka ta del av öppna resurser och samtidigt se vilka resurser dom finns på skolan. Det finns även möjlighet att dela sökresultaten via sociala medier. I elevens profil kan även uppgifter för vårdnadshavares mobil och e-post anges. Detta för att underlätta t.ex. påminnelser vid förseningar via SMS eller e-post.

Vill du veta mer?

Lär dig mer om våra tjänster var du än är – anmäl dig till ett webinar redan idag!

Nyfiken? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss